Beleid

Inleiding.
Het bestuur van het seniorenorkest en de vele commissies dragen de activiteiten van het orkest en zetten zich in om deze te verstevigen en verder uit te bouwen.De voorwaarden hiervoor zijn aanwezig: een duidelijke organisatiestructuur, vakbekwame orkestleiding, gemotiveerde muzikanten, gezonde financiële basis.
De budgetten van opdrachtgevers worden beperkter. Daarom streven we er ernaar onze concurrentiepositie te versterken.

Concerten in de sociale sfeer als basis
Van oudsher verzorgen we optredens in de vele verzorgingscentra in de regio. Wij dragen daarmee bij aan het plezier en vertier van een vaste doelgroep, namelijk de oudere medemens.
We willen deze activiteiten met de huidige intensiteit en tegen “sociaal tarief” blijven voortzetten.

Themaconcerten.
De breedte van het repertoire maken het mogelijk goed in te spelen op de wensen van opdrachtgevers met specifieke thema’s. Vanuit die achtergrond worden al jaren concerten verzorgd dan wel kerkdiensten (waaronder begrafenissen) sfeervol ondersteund met stemmige muziek.
Ook deze activiteiten willen we met de huidige intensiteit voortzetten. Dit tegen een “commercieel” tarief.

De ambities.
Omdat de “concurrentie” toeneemt is er de noodzaak ons te onderscheiden van de andere orkesten. Dit valt uitstekend samen met de ambitie de kwaliteiten van ons orkest beter voor het voetlicht te brengen. Dit doen we door op eigen kracht én in samenwerking met andere vormen van amateurkunst themaconcerten (Cross overs) te verzorgen.

Onze grote – Cross-over producties
In de loop der jaren verzorgden we in 2013 het eerste grote concert in de Concertzaal Tilburg, een circusconcert in 2015. Twee jaar later volgde het Keltisch concert.
Na een vervelende coronaperiode werd in 2022 de draad weer opgepakt met een “Colors of the Sixties” concert in popcentrum 013.