Bestuur

Het bestuur van het Seniorenorkest Tilburg bestaat uit de volgende personen:

Algemeen Voorzitter

Bart Bedaux 

Penningmeester

Ad de Weijer

Secretaris  

Els NotenboomBestuurslid

Wim van Geffen

Bestuurslid

Kees Mayen

Werkwijze
Naast het orkestbestuur zijn er diverse commissies actief die samen zorg dragen voor de organisatie van en een goede sfeer in het orkest: keuze van het repertoire, logistiek en PR bij concerten, aandacht voor het wel en wee van onze leden. 
Het orkestbestuur draagt ook zorg voor de voorwaarden die nodig zijn om als orkest goed te kunnen functioneren. Zij stelt o.a. de orkestbegroting op, bewaakt de financiën en zorgt voor het jaarverslag.
Jaarlijks is een besluitvormende Algemene Leden Vergadering en een opiniërend ledenberaad.
U kunt het bestuur bereiken per e-mail: