Toelatingseisen

Van toetredende muzikanten wordt verwacht dat zij het bespelen van hun instrument en het lezen van het notenschrift beheersen (minimaal praktiserend A-niveau HaFa) en bereid zijn de repetities thuis voor te bereiden.

Toelating tot het orkest vindt plaats in samenspraak met het orkestbestuur, de dirigent en betrokkene. Aanmelding uitsluitend via e-mail bij de secretaris van het orkest.

Na toelating volgt een wederzijdse proeftijd van 2 maanden. Hierna wordt beoordeeld of het speelniveau voldoende is en of de plaats in het orkest de juiste positie is. De dirigent heeft hierin de beslissende stem. Het orkestbestuur beslist uiteindelijk over de toelating tot het orkest.
Eén van de leden wordt verzocht tijdelijk als coach op te treden.

Het volgen van muzieklessen aan het Factorium wordt gestimuleerd om mede daardoor muzikaal een hoger niveau te kunnen bereiken. Muzikanten die lessen volgen kunnen in aanmerking komen voor een aanzienlijke korting op het lesgeld.